Predicaat Excellente school 2022-2025! 

 

Welkom op de website van de Globetrotter Katendrecht

De Globetrotter Katendrecht staat in de populaire wijk Katendrecht gevestigd op Rotterdam-Zuid. Met de groei van Katendrecht groeit ook de school, inmiddels bijna 500 leerlingen en gevestigd over twee unieke locaties.

Op deze locaties wordt op dezelfde wijze vorm gegeven aan het Daltononderwijs. Dalton is 'a way of living', het zit in het dna van de school. De Daltonpijlers zijn goed terug te zien in de manier waarop met elkaar wordt omgegaan en waarop er samen wordt geleerd. We zijn een lerende en kindgerichte organisatie.

De naam Globetrotter past mooi bij onze school:

  • Op school zitten kinderen die hun roots hebben van over de gehele wereld.
  • Een bekende uitspraak van Helen Parkhurst (grondlegger Daltononderwijs): "education is a journey not a race".
  • Het befaamde SS schip, waarmee veel mensen de overtocht naar Amerika gemaakt hebben, is letterlijk onze buurman.
  • Katendrecht was vroeger onderdeel van de haven, waar schepen vanuit de gehele wereld aanmeerden.
  • We willen onze kinderen zich laten ontplooien tot autonome, aardige, vaardige en waardige wereldburgers.

Visie
Alle kinderen willen autonoom worden. Wij begeleiden de kinderen tijdens dit proces. Dit doen we door ze te motiveren, stimuleren, uit te dagen en buiten kaders te denken, ze met liefde omringen en te prijzen waar ze goed in zijn. We willen dat ieder kind groeit! Zowel cognitief, als sociaal-emotioneel, als creatief. We richten ons onderwijs en onze onderwijsomgeving zo in dat kinderen de mogelijkheden krijgen om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen.

Ieder op zijn eigen tempo en op zijn eigen unieke manier. We werken vanuit ons hart en gaan altijd uit van vertrouwen. Kinderen worden bij ons uitgedaagd om initiatieven te nemen en ervaringen op te doen. Daarom vinden we belevingswereld en interesses van kinderen heel belangrijk.

Directie en bestuur
De directie van de Globetrotter Katendrecht bestaat uit Sonja Deutz, Rosalie Maas en Danielle van den Heuvel. De school valt onder de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De RVKO is een vereniging die al 150 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de vereniging ressorteren 66 schoollocaties voor primair onderwijs, waar ruim 20.000 kinderen en 1.900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen. Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl