Intern begeleiders (IB'er)

Intern begeleiders (IB'er)

Onze intern begeleiders (IB'er) volgen met de directie de vorderingen en resultaten van het onderwijs. Ze ondersteunen en begeleiden de leerkrachten op groepsniveau, voert groepsbesprekingen met de leerkrachten en zijn op de hoogte van groepsplannen, aanp...

Lees verder

School maatschappelijk werk (SMW)

School maatschappelijk werk (SMW)

De schoolmaatschappelijk werkerster (Nelleke Torn) kunnen op initiatief van ouders/verzorgers of school hulp bieden aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert in eerste instantie gesprekken met de betrokkenen. Als dit...

Lees verder

Passend Primair Onderwijs (PPO)

Passend Primair Onderwijs (PPO)

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan.  Sinds 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. D...

Lees verder

Pestprotocol

Een goed anti-pestprotocol geeft leerlingen, leraren en ouders duidelijkheid over hoe pesten wordt voorkomen en hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt. Door het protocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen: leraar, pester, gep...

Lees verder

Meldcode

Bij vermoeders van geweld in de huiselijke kring of kindermishandeling helpt de meldcode professionals met een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 ...

Lees verder


Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl