Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die samen met de directie werkt aan goed onderwijs voor de leerlingen en aan een fijne werkomgeving voor de docenten. Op een aantal onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht – de schooltijden bijvoorbe...

Lees verder

Ouderraad & Klassenouders

Onze school is voor bepaalde dingen afhankelijk van enthousiaste ouders die in hun vrije tijd zich willen inzetten voor de school en voor de kinderen. We zijn erg blij met de enthousiaste hulp die wij krijgen van onze ouders.Iedere klas heeft 1 ...

Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds is dit jaar wederom vastgesteld op €50 per kind. Wij gebruiken deze vrijwillige bijdrage van ouders om voor de leerlingen extra activiteiten te organiseren buiten het standaard lesprogramma, zoals: &...

Lees verder

Communicatie

Communicatie

Persoonlijk contactDrie keer in het jaar is er een gesprek met u, uw kind en de leerkracht. Dat zijn het kennismakingsgesprek (begin van het schooljaar), het eerste (februari /maart) en tweede (juni/juli) rapportgesprek.Daarnaast is er in november het&nbs...

Lees verder

Hoofdluis

Na iedere vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Mocht uw kind hoofdluis hebben dan wordt u hiervan meteen op de hoogte gesteld, zodat u uw kind direct kan behandelen.Ook de andere ouders worden op de hoogte gesteld zodat deze...

Lees verder

Protocol gescheiden ouders

Gescheiden OudersEr zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen.Het schoolbestuur heeft hiertoe onderstaand ...

Lees verder

Klachten

Als u een klacht heeft over de gang van zaken op school, kan dit in de meeste gevallen worden afgehandeld in overleg met ouders, kinderen en leerkracht. U kunt ook contact opnemen met de leidinggevenden op school. Rosalie Maas is  - ad inte...

Lees verder


Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl