Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Informatie aanmelden groep 1

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden.

 

Eerst kennismaken


Wilt u eerst kennismaken met onze school? Datkan. Ongeveer twee keer per maand is er een rondleiding gericht op ouders en toekomstige leerlingen die nog vier jaar moeten worden. Wij ontvangen u graag persoonlijk en delen alsdan onze visie op onderwijs en laten concreet onze werkwijze zien. We nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. Na afloop van de rondleiding ontvangt u informatie om thuis rustig door te lezen, alsook het aanmeldformulier.

 

Aanmelden

Als u er voor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier. Hierin beantwoord u vragen over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont en ook of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders. 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan we hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. 

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, dan brengen we u daarvan schriftelijk op de hoogte. Maar we proberen altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven. 

 

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schrijftelijk bij onze school aanmeld, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat we voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school, of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school een passende plek zijn, als dat niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact op willen nemen. 

Wij hebben geen zorgplicht: 

- als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op deze website hebben aangegeven dat we vol zitten. Voor ons is dit voor de groepen 6 in het schooljaar 2024-2025. 

- of als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het levensbeschouwelijke (katholiek) en onderwijskundige idee (Dalton) van ons onderwijs. 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders en informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. 

 

 Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op inze school gelden dezelfde regels als bij aanmelding voor groep 1. 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven we uw kind definitief in. 

 

 Aanmelden rondleiding


U kunt zich op de volgende manier opgeven voor de rondleiding op onze school:

- telefonisch via 010 - 341 2970 Carola Kattenstaart, bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag. 


- stuur een email naar info@globetrotterkatendrecht.nl en vermeld hierin in elk geval uw naam en telefoonnummer en de geboortedatum en jaar van uw kind. Dan bellen we u zo snel mogelijk terug om een afspraak in te plannen. 

- de laatste rondleiding van dit schooljaar is op 24 juni 2024. Op 21 juni nemen we de laatste aanmeldingen voor zij-instroom in behandeling. 

 

Terug

Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl